OVER

Anu

Het is niet meer dan logisch dat je wat meer over mij wilt weten voordat je een beslissing neemt of je samen iets wilt doen. Ik ben maar gewoon een mens, net als jij, gevormd door het leven en de keuzes die ik daarin gemaakt heb.


Mijn leven is een lange aaneenschakeling van avonturen geweest: op mijn 16de begon ik mijn grenzen te verleggen en dat ben ik tot mijn 55ste blijven doen. Een soort nomadenbestaan, wat door corona in Nederland tot stilstand is gekomen. Ik ervaar het als een uitnodiging om het roer om te gooien. Het is een nieuwe ervaring om op één plek te blijven, mijn rugzak op te bergen en iets te laten ontstaan. Het is een geschenk om in alle rust en met toewijding te kunnen delen en de eerste positieve resultaten te mogen ervaren.


Anu en Yoga

In de loop van mijn leven ben ik in contact gekomen met bijzondere leraren die zich volledig aan yoga wijden. Zo heb ik les gehad van vooraanstaande docenten in Shadow Yoga in Canada en Iyengar Yoga in Italië. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om in 2013 in India op een traditionele yoga ashram mijn lesbevoegdheid te halen en in 2017 een extra lesbevoegdheid in kinderyoga.


Deze ashram is gestoeld op de leringen van Swami Sivananda, Swami Satyananda en Swami Niranjanananda. Swami Sivananda en Swami Satyananda presenteerden yoga op sobere en pure wijze, en hebben het toegankelijk gemaakt voor iedereen zonder afbreuk te doen aan de essentie. Swami Niranjanananda zet de traditie nog steeds voort en houdt het levend en in beweging.


In datzelfde jaar, 2013, reisde ik van India naar Nepal, waar mijn lange spirituele zoektocht onverwachts tot een einde kwam. Terugkijkend begrijp ik dat het onvoorspelbare en grillige verloop van mijn leven een voorbereiding was voor wat er komen ging.

Spirituele Leraar en Klankschalen

Eerst ontmoette ik zijn broer, een klankschalen meester die vanuit een piepklein schemerig verlicht kliniekje in het hart van Kathmandu zijn werk verrichtte. De klankschalen raakten mij zo diep dat ik ter plekke besloot om bij hem in de leer te gaan. Toen ik een week later zijn broer ontmoette, viel alles op wonderbaarlijke wijze op z'n plek. De herkenning van een spirituele leraar is niet te omschrijven. Het markeerde het begin van een nieuwe manier van leven, met toewijding, overgave, acceptatie en vertrouwen.


Voeding en Ayurveda

In de afgelopen 8 jaren heb ik veel tijd in Nepal en India doorgebracht, waar ik al doende, door voor mijn Nepalese broers en zusters te koken, veel heb geleerd over satvisch koken. Satva is een begrip in Ayurveda, wat o.a. stabiliteit, puur, essentie en licht betekent. Vertaald naar voedsel betekent dit vers, puur en licht verteerbaar eten. Maar het duidt ook op de toewijding van de kok, die met volle aandacht en liefde het eten bereidt, zonder het zelfs te hoeven proeven. Omdat ik vele jaren als kok heb gewerkt, was dit een omschakeling. Veel kennis die ik dacht te bezitten werd bijgesteld of zelfs onderuit gehaald. Ik ben nog lang niet uitgeleerd, maar wat ik weet deel ik graag.