GEZONDHEID VOLGENS AYURVEDA


Ieder mens heeft zijn eigen unieke verdeling, verhouding en representatie van de drie dosha’s en het is belangrijk om deze drie in optimale balans te houden.


Ayurveda is de oudst bekende gedocumenteerde geneeskunde en is ontstaan in Azië. Het woord Ayurveda is een samenstelling van ayus, dat 'leven' of 'levensprincipe' betekent, en veda, dat 'onvergankelijke kennis' of wetenschap' betekent. Ayurveda kan dus vertaald worden als 'kennis' of 'wetenschap van het leven'. Het is voor het eerst beschreven in de Veda’s, helige geschriften die zijn geschreven in de meest archaïsche vorm van het Sanskriet. De Veda’s zeggen dat onwetendheid de bron van al het lijden is en dat geestelijke kennis het pad naar verlichting en bevrijding is.


Volgens Ayurveda is gezondheid dus veel meer dan alleen de afwezigheid van ziekte: het is de balans tussen lichaam, geest en bewustzijn van het zelf. Alleen wanneer je in balans bent, volgens je ware aard leeft en in je kracht staat, ben je in staat om aan je aardse en spirituele doelen in dit leven te werken.


Het menselijk lichaam komt volgens Ayurveda voort uit de wisselwerking tussen 5 elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. Deze stoffelijke elementen worden in het menselijk lichaam vertegenwoordigd door drie dosha’s:

  • Vata (lucht, ether)

  • Pitta (vuur, water)

  • Kapha (aarde, water)


Het woord dosha heeft meerdere betekenissen in de Sanskriet taal. Hoewel het voornamelijk als 'constitutie' wordt vertaald, is het een begrip dat letterlijk ‘defect’, ‘fout’ of ‘een verkeerde handeling’ betekent. in de ruimste zin van het woord verwijst dosha naar een verstoring van het zelf-genezend vermogen in relatie tot de lichaamsprocessen, functies en gezondheid. Dosha manifesteert zich als gevolg van karma (activiteit of handelingen) in elke bio-energetische constitutie (Vata, Pitta en Kapha). Dit betekent dus dat iedere constitie gepaard gaat met beperkingen, met als gevolg lijden. We ervaren allemaal lijden in relatie tot lichaam, geest en de stoffelijke natuur. Daarom proberen we de balans zo goed mogelijk te behouden zodat het lijden minimaal is. Het woord dosha treft dus de Ayurvedische benadering van gezondheid en ziekte bijzonder goed.


Ayurveda beschouwt gezondheid als de juiste balans tussen:

  • de drie dosha's (Vata, Pitta, Kapha)

  • de zeven dhatu’s (weefsels: plasma, bloed, spieren, vet, botten, beenmerg en mannelijk en vrouwelijk voortplantingsmateriaal)

  • de drie mala’s (afvalproducten: faeces, urine, zweet)

  • agni (het spijsverteringsvuur)


Wanneer de juiste balans tussen de constituties, weefsels, afvalproducten en het spijsverteringsvuur gecombineerd is met de helderheid en het evenwicht van de zintuigen, de geest en de ziel, dan pas spreken we over volledige gezondheid.


Het is een ingewikkelde manier om te zeggen dat gezondheid geen statisch gegeven is en het zal je ondertussen duidelijk zijn dat het nog niet zo eenvoudig is om alles in de juiste balans te houden.


Wanneer we als gevolg van onwetendheid en trauma, zonder het bewust te willen systematisch tegen de natuurwetten ingaan en niet langer het leven als een geschenk ervaren, komen we in het donker terecht. Verwrongen opgeslagen informatie in het celgeheugen en geprogrammeerde denkpatronen zullen ons onderbewustzijn uit balans halen en ons via het geweten allerlei negatieve gevoelens laten ervaren. Wanneer dit langdurig en veelvuldig plaatsvindt zal het zich uiteindelijk als ziekte in onze fysiologische constitutie manifesteren. Dosha representeert dus niet alleen de symptomen van ziekte, maar ook het vergeten van onze spirituele of geestelijke natuur in relatie tot de bron van ons bestaan.


Gezondheid komt voort uit een gezonde levensstijl:


Door de drie dosha’s zo goed mogelijk in balans te houden en te leven volgens jouw unieke persoonlijke basisconstitutie houd je de gezondheid in stand.